I Komunia Święta


PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.

Przygotowanie dzieci do godnego przyjęcia Komunii Świętej odbywa się w trzech najważniejszych dla nich miejscach: przede wszystkim w domu rodzinnym, w Kościele i w szkole.

Zachęcamy i prosimy rodziców, aby razem ze swoimi dziećmi przygotowywali się do tej pięknej uroczystości poprzez wspólną modlitwę w domu, wspólne uczestnictwo w nabożeństwach i Mszach Świętych oraz poprzez pomoc dzieciom w nauce prawd wiary. Tylko takie podejście może doprowadzić dzieci do poznania Boga.

Z pamięcią w modlitwie
Duszpasterze