Życzenia wielkanocne


Otwórzcie serce Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, który przychodzi do was z darem pokoju! Tam gdzie przychodzi Chrystus zmartwychwstały, tam wraz
z Nim przychodzi prawdziwy pokój!

(Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne, 31.03.2002)

Nie tylko w dzisiejszych czasach, kiedy za naszą wschodnią granicą panuje wojna, brakuje pokoju. Pokój to wartość, która jest potrzebna
w każdym czasie i we wszystkich narodach, społeczeństwach, rodzinach
i wspólnotach. Prawdziwy pokój może przynieść Zmartwychwstały Chrystus, który pokonał wszelkie wiążące ludzkość więzy. Niech więc radość z Jego zwycięstwa przynosi Wam prawdziwą wolność, pokój, radość. Niech one zapanują wśród Was, w Waszych domach, wspólnotach.

Błogosławionych, radosnych i spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Wasi duszpasterze