Wieczorne nawiedzenie cmentarza


Wieczorne nawiedzenie cmentarza

1 listopada to ważne i piękne święto wspominające wszystkich świętych. Niejednokrotnie za ich wstawiennictwem otrzymujemy łaski tak bardzo nam potrzebne. Orędują za nami każdego dnia, a ich opieka to jakże cenny dla nas skarb tu na ziemi.
1 listopada większość z nas wybiera się na groby naszych bliskich. Uczyniła to też schola. Tego dnia o godz. 18 spotkaliśmy się pod kościołem, aby wspólnie udać się na szczawiński cmentarz. Droga, pomimo jej przebiegu pod górę, minęła bardzo radośnie, ze śpiewem, w podskokach i na przeróżnych rozmowach. Gdy dotarliśmy na miejsce, w pierwszej kolejności udaliśmy się pod krzyż i tam, pod przewodnictwem Księdza Proboszcza, pomodliliśmy się za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, zmarłych księży oraz siostry zakonne. Oczywiście naszej modlitwie towarzyszył również śpiew 🙂 Następnie udaliśmy się na groby naszych bliskich prosząc, poprzez modlitwę i śpiew, o wieczny odpoczynek dla nich.  
Było to dla nas owocne zwieńczenie tego dnia, a wieczorny urok rozświetlonego zniczami cmentarza zapamiętamy na długo. 

,