Odpust parafialny – fotorelacja


Odpust parafialny

Dzisiaj 15 sierpnia obchodziliśmy uroczystość Wniebowzięcia NMP czyli święto naszej parafii…

Tego dnia można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie naszego kościoła. Uroczystej sumie przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. Mirosław Rakoczy. Na początku Mszy ksiądz proboszcz przywitał wszystkich zebranych. W homilii ks. Mirosław omówił hymn Magnificat odnosząc go do naszego życia. Wskazał również konkretne uczynki, które powinniśmy spełniać w naszym życiu, aby kształtować je na wzór Matki Bożej. Na koniec Mszy Świętej ks. Mirosław pobłogosławił zioła i kwiaty po czym ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za przybycie oraz życzył udanego świętowania odpustu parafialnego w swoich rodzinach.