Fundamenty: Drogi poznania Boga


Zapraszamy na pierwszą katechezę w ramach programu „Fundamenty” poświęconą tematowi Drogi poznania Boga. Katechezę wygłosi ks. dr Zbigniew Chromy.

Katecheza odbędzie się w poniedziałek, 20 września o godz. 19.45 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju.

Program „Fundamenty” to cykl comiesięcznych katechez dla dorosłych poświęconych najważniejszym prawdom wiary katolickiej. Program ma służyć przybliżeniu, przypomnieniu i uporządkowaniu wiedzy religijnej.