Wyznali wiarę w Jezusa


Wyznali wiarę w Jezusa

Zróbcie Mu miejsce. Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi.

Aby świętować Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli wyruszyć w procesji Eucharystycznej, prosząc Jezusa, by pobłogosławił parafię i miasto, potrzeba pracy. Pracę, którą rozpoczęli przedstawiciele grup parafialnych w środę po południu należy widzieć nie tylko jako zadanie „by było ładnie, bezpiecznie”, ale jako świadectwo. Pani Elżbieta, pytana w środę na przygotowaniu ołtarzy dlaczego przyszła, odpowiedziała bez namysłu: „Tak mi serce podpowiada, by tu być i swoją pracą wyrazić moją miłość do Jezusa”. W czwartek o godzinie 9.30 rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jarosława Żmudy. Wszyscy szczęśliwi, bo od godziny 8.00 zaświeciło słońce – nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim w sercach. Ks. Proboszcz podczas Mszy modlił się za parafian, prosząc o błogosławieństwo oraz oddalenie epidemii. W kazaniu ks. Marcin zachęcił do miłości do Eucharystii, przejawiającej się w chodzeniu na Mszę św. i na adorację w ciągu dnia. Kapłan prosił: chodźmy do kościoła jak najczęściej, mimo epidemii, aby przyjąć Jezusa w komunii św. Bo On czeka na nas każdego dnia. Niech nie czeka nadaremnie! Po Mszy wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. W tym roku procesja była trochę skromniejsza niż w ubiegłych latach, ale wcale nie gorsza. Dziewczynki sypiące kwiaty, ministranci, lektorzy – piękne świadectwo miłości do Jezusa. Furorę na procesji zrobiła mała Marysia, która z wielką uwagą sypała kwiaty. Ona tak wyznała wiarę. Uczestnicy procesji w skupieniu zatrzymywali się przy kolejnych ołtarzach, przy których następowało odczytanie fragmentów Ewangelii. Przy pierwszym z nich odczytywany jest fragment Ewangelii wg św. Mateusza o ostatniej wieczerzy, a więc nawiązujący do ustanowienia przez Jezusa Eucharystii. Drugi ołtarz jest związany z fragmentem Ewangelii wg. św. Marka, dotyczącym rozmnożenia chleba. Przy trzecim ołtarzu odczytywany jest fragment Ewangelii wg św. Łukasza, który opowiada o zaproszonych na ucztę. Zaś ostatni, czwarty ołtarz związany jest z Ewangelią wg św. Jana i sakramentem zjednoczenia. Przy nim ks. Proboszcz zachęcał do „zakochania się w Eucharystii” i na koniec podziękował za pomoc w przygotowaniu procesji.ks. Marcin