„Witaj majowa jutrzenko…”


„Witaj majowa jutrzenko…”

„Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie, uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie”. Dziś wspominamy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchodząc Święto Narodowe módlmy się za naszą Ojczyznę i wszystkich rodaków, o pomyślność i Boże błogosławieństwo dla naszego kraju. Tak rozpoczął uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i miasta Szczawno-Zdrój Proboszcz parafii, ks. Jarosław Żmuda. Na wstępie duchowny przywitał przedstawicieli władz miasta na czele z Burmistrzem Markiem Fedorukiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Michałem Brodą. W liście do wiernych Biskup Świdnicki Marek Mendyk napisał: „Może czasem zastanawiamy się, co dawało św. Stanisławowi tak wielką siłę i odwagę. Odpowiedź daje nam św. Paweł: »Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? […] Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?« (Rz 8, 31.35). Mocą Stanisława była więc jego dojrzała wiara i miłość do Boga. To one stanowiły fundament jego życia i pasterskiej posługi. Dojrzała wiara i miłość nadają bowiem sens wydarzeniom, jakie dokonują się w życiu człowieka wierzącego.” Przed udzieleniem błogosławieństwa i złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową ks. Proboszcz podziękował władzom miasta i prosił o wspólne budowanie naszej małej ojczyzny. Mówił: „Dzień uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja to dzień tryumfu wolności. Przypada w takim czasie, kiedy Kościół stawia nam przed oczy wzór Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, który dziś mówi do nas, że złodziej przychodzi po to by kraść, zabijać i niszczyć. „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.” Na przestrzeni historii wielokrotnie widzieliśmy takich, którzy w ten sposób chcieli sprawować władzę: zabijać, kraść, niszczyć. Zawsze prowadziło to do ruiny. Życzę Wam, władzom naszego miasta, którzy tutaj jesteście – Panu Burmistrzowi Markowi, Panu Przewodniczącemu Rady Miasta Michałowi i naszym radnym – abyście postępowali tą drogą nie wzajemnego zwalczania się, ale wzajemnego się wspierania, aby budować tę naszą lokalną Ojczyznę w trosce o dobro mieszkańców, w trosce o przyszłość naszego miasta…” Po Mszy św. o godz. 9.30 odbyła się ceremonia złożenia kwiatów przed tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęło ją odśpiewanie hymnu narodowego. W ciszy, bez wielkich słów władze miasta, duchowni naszej parafii, sympatycy i miłośnicy Szczawna-Zdroju, przedstawiciele szkół i parafianie złożyli kwiaty. W ciszy (i w maseczkach) wróciliśmy do domów. Ten dzień 3 Maja nastraja nas do naśladowania patronów naszej Ojczyzny, a w tym czasie majowym – tak licznych świętych, którzy na pierwszym miejscu stawiali Boga jako dobro najwyższe. Zdaje się, jakby mówili: Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu wszystko jest na swoim miejscu. A za św. Stanisławem chcemy prosić: Boże, daj zgodę, daj miłość i daj prawdziwych mężów stanu naszej Ojczyźnie. Matko, Królowo Polski, czuwaj nad nami, bo jesteśmy dziećmi dobrymi, choć czasem figlarnymi. ks. Marcin