Weź na siebie obowiązki proboszcza w tej parafii…


Weź na siebie obowiązki proboszcza w tej parafii…

…i prowadź dalej posługiwanie swoich poprzedników jako nauczyciel, kapłan i pasterz wiernych powierzonych twej pasterskiej trosce. Takimi słowami, ks. Jan Gargasewicz, Dziekan dekanatu Wałbrzych-Zachód, wprowadził na urząd nowego proboszcza naszej parafii: ks. Tomasza Ziębę.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z instalacji nowego proboszcza zamieszczoną w świdnickim wydaniu Gościa Niedzielnego.