Uczcili św. Jana Pawła II


Uczcili św. Jana Pawła II

Ojcze Święty, nasz umiłowany Janie Pawle II, dziś 100 rocznica Twoich urodzin. Przyszedłeś na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Co miałbyś dzisiaj nam do powiedzenia? Z jakim przesłaniem zwróciłbyś się do rodaków w maju 2020 roku? Zastanawiają się biskupi w Liście Episkopatu Polski, który usłyszeliśmy podczas niedzielnej uroczystej Eucharystii, sprawowanej jako dziękczynienie za Twoje życie i pontyfikat, w intencji dzieci i młodzieży. Nasze oczy zwrócone ku Twoim relikwiom, w ręku pana Stanisława – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Szczawnie- Zdroju. I myślimy w tym szczególnym dniu o Twoich słowach wypowiedzianych w homilii rozpoczynającej pontyfikat: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Bo tylko Chrystus wie o naszych radościach, niepokojach i lękach, nadziejach i tęsknotach. Jak słyszymy w liście, droga do świętości Jana Pawła II wiodła przez szereg trudnych doświadczeń życiowych, jak przedwczesna śmierć ukochanej matki. On przyjmował te wydarzenia z wiarą w to, że historię człowieka ostatecznie prowadzi Pan Bóg. Gdyby Papież Polak żył dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które przebywają w izolacji i kwarantannie. Modliłby się za chorych, zmarłych oraz ich rodziny. Sam przecież wielokrotnie chorował i cierpiał w warunkach szpitalnego odosobnienia, bez możliwości sprawowania Mszy św. z wiernymi. Jego brat Edmund zmarł w wieku 26 lat, jako młody lekarz, kiedy zaraził się od chorej pacjentki, udzielając jej pomocy medycznej. Święty Jan Paweł II rozumiał i cenił pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pracowników medycznych, za których często się modlił i z którymi się spotykał. Ojcze Święty tak bardzo chcemy Ciebie naśladować. Naucz nas prawdziwej miłości i przebaczania, odkrywania Chrystusa wciąż na nowo. Chcemy podążać Twoimi śladami nasz Papieżu Pielgrzymie. A poprzez wycieczki w góry, które tak kochałeś, jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. W tym wyjątkowym dniu, chcąc upamiętnić 100 rocznicę Twoich urodzin, idziemy krok za krokiem na Ślężę. Niewielka grupa osób pod duchowym przewodnictwem ks. Marcina wybrała się rankiem przy pięknej słonecznej pogodzie na jeden ze szczytów, należący do Korony Gór Polski. Kamienisty żółty szlak. wiodący przez Wieżycę zaprowadził nas na Śląski Olimp do królującej tam Najświętszej Maryi Panny. Trud wędrówki, widoki zapierające dech w piersiach, życzliwość ludzi, uśmiech i radość to wszystko w Twoje urodziny. Piękno naszej dolnośląskiej ziemi tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, tak blisko nas. Może byłeś tu Karolu Wojtyło podczas wielokrotnych wizyt na Dolnym Śląsku? Może dotarłeś na Ślężę podczas wyprawy rowerowej wzdłuż Karkonoszy? A może oglądałeś ją z okien pociągu? W górach cisza i spokój. Chwila ze swoimi myślami, z dala od zgiełku. A my spoglądając w błękit nieba zanosimy cichą modlitwę do Ciebie: Święty Janie Pawle II módl się za nami. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj! (Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski). Agnieszka