Święty Józefie, proszę Cię pokornie…


Święty Józefie, proszę Cię pokornie…

„Święty Józefie, przez miłość Twoją do Jezusa i Maryi, prosimy Cię, abyś pod swoją szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich Kapłanów i wyjednał im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia. Oby gotowi byli raczej ponieść męczeństwo i śmierć, niż znieważyć świętą godność powołania swego”.

Drogi Księże INFUŁACIE!

Z okazji imienin pragniemy złożyć serdeczne życzenia: dużo zdrowia, siły w dźwiganiu dnia codziennego. Wiele szczęścia, czyli bliskości Jezusa, bo tylko On daje prawdziwe szczęście. Światła Ducha Świętego w głoszeniu Słowa Bożego, które dzięki Księdzu trafia do ludzkich serc. Niech łaskawy Bóg wynagrodzi Księdzu Infułatowi za troskę, aby nasze dusze napełniały się Bogiem i żyły dla Niego, za trud spowiedzi świętej, za Słowo Boże kierowane do nas i za wszelkie modlitwy. Tego życzą parafianie ze Szczawna-Zdroju.