Słowem Bożym nie tylko jako lektura


Słowo Boże nie tylko jako lektura…

W sobotę 13 czerwca trzej młodzieńcy z naszej parafii: Filip, Kasper i Staszek otrzymali podczas Mszy Świętej o godzinie 12:00 w Katedrze świdnickiej błogosławieństwo z rąk Księdza Biskupa Marka Mendyka do pełnienia posługi lektorskiej.

 

 

Chłopcy znaleźli się wśród 18 kandydatów na lektora oraz wśród 30 przyszłych ceremoniarzy z całej diecezji. Tego dnia, ubrani w biel, przystąpili, by przyjąć nową posługę w Kościele – czytanie Pisma Świętego podczas Liturgii. Wydarzenie piękne i radosne również dla nas rodziców, przeżywających z nimi tą uroczystość. Chłopcy, którzy do tej pory służyli w naszym kościele jako ministranci, aby mogli przyoblec białe, długie alby i przyjąć krzyże lektorskie uczestniczyli w rocznym kursie przygotowawczym. W tym czasie uczyli się o Liturgii oraz ćwiczyli się, w jaki sposób należy czytać Słowo Boże. Podczas Mszy Świętej ksiądz Biskup zachęcał, by nowi lektorzy odczytywali Pismo Święte, ale nie tylko dobrze i prawidłowo technicznie, ale również się nim modlili. By dzięki temu każdy słuchający spotykał się ze Słowem Bożym nie tylko jako lekturą – księgą, ale traktował Je jako modlitwę – rozmowę z Panem Bogiem. Życzył wszystkim chłopcom, aby służbę przy ołtarzu czynili z miłością i gorliwością, i aby była ona podążaniem za Jezusem w Jego bliskości. Cieszymy się bardzo, że mimo występujących utrudnień, uroczystość ta się odbyła, w obecności licznie zgromadzonych rodzin kandydatów oraz kilkunastu księży, koncelebrujących Mszę Świętą z księdzem Biskupem. Dziękujemy księdzu Marcinowi za zachęcenie chłopców, w tym naszego syna, do wzięcia udziału w kursie lektorskim, a w efekcie do podjęcia nowej służby w Kościele. Pierwszym, naturalnym miejscem, gdzie człowiek może nauczyć się służyć drugiemu jest dom i rodzina. Cieszymy się, że ta chęć służby się rozwija i będzie przynosiła owoce nie tylko nam, ale i innym. Rodzice