Pamiętamy i prosimy…


Pamiętamy i prosimy…

Kochany Janie Pawle II już od 15 lat spoglądasz na nas czule z Domu Ojca. Wiemy, że wspierasz modlitwami swoją Ojczyznę i rodaków, którzy z taką miłością powierzają Ci wszystkie swoje radości i smutki. Każda rocznica przywołuje wspomnienia, dla nas będą to przede wszystkim Twoje ukochane Wadowice, zawsze piękne i majestatyczne góry, rozmodleni górale, urokliwe Sanktuaria Maryjne, które tak kochałeś i Twoje Ojcze Święty nauczanie. W naszej parafii chcemy każdego dnia pamiętać o Tobie i wypraszać za Twoim wstawiennictwem łaski dla naszej Ojczyzny. A dzisiaj szczególnie błagaliśmy w modlitwie o ustanie pandemii koronawirusa, zawierzając Bogu losy świata i każdego człowieka. Dokładnie o godzinie 21.37 w wielu polskich oknach zapaliły się świece, niejedna łza spłynęła na trzymany w ręce różaniec lub Litanię, byliśmy znowu bardzo blisko Ciebie. Ojcze Święty, choć bardzo tęsknimy, i jesteśmy zagubieni to pamiętając Twoją naukę trzymamy się słów: „Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry!  Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!  Musicie być mocni mocą wiary!  Musicie być wierni!  Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.  Musicie być mocni mocą nadziei,  która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!  Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć…  Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest” ks. Marcin