Nie boją się wymagań Chrystusa


Nie boją się wymagań Chrystusa

W niedzielę 28.06.2020 roku o godzinie 12:00 podczas Mszy Świętej dziękowaliśmy za księdza Jarosława Żmudę i księdza Marcina Zawadę oraz ich posługę dla naszej parafii.

 

 

Z ludzkiego punktu widzenia czas rozstania jest trudny, szczególnie, kiedy żegnamy ludzi zaangażowanych w życie naszej lokalnej wspólnoty. Bardzo trafnie wpisują się w ten moment słowa niedzielnej Ewangelii, które są pocieszeniem i dają nadzieję. Ksiądz Jarosław Żmuda 6 lat temu został proboszczem naszej parafii. Dzięki niemu zostało zapoczątkowanych wiele dzieł, (m. in. festyny parafialne, gazetka parafialną, strona internetowa parafii, krąg biblijny, droga krzyżowa ulicami naszego miasta, Straż Eucharystyczna), które pozwalały nam lepiej się poznać i włączać aktywnie w życie wspólnoty. Był również otwarty na inicjatywy parafian (m. in. czuwania modlitewne, wspieranie wspólnot parafialnych). Ksiądz Marcin Zawada, choć był z nami tylko przez rok, to był to bardzo intensywny czas. Dzieci zapamiętają go przede wszystkim ze spotkań z Miśkiem Zdziśkiem, który przybliżał im treści Ewangelii oraz wyjazdów z wartościami. Nieco starsi będą mile wspominać wspólne pielgrzymki oraz spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Papieskiego, Wieczoru kolędowego, Dnia Kobiet, itd. Dzięki Księdzu Marcinowi nową dynamikę zyskała strona internetowa parafii. Bardzo dziękujemy Księżom Jarosławowi i Marcinowi za ich obecność z nami, wspólną modlitwę, wspólne wyjazdy, zachęcanie do odkrywania Ewangelii w codzienności oraz wiele pięknych inicjatyw w naszej parafii, które pozwoliły nam budować wspólnotę parafialną. Niech Pan Bóg błogosławi im w nowych miejscach, do których ich posyła. Wdzięczni Parafianie.

,