Maj ubiera się w kolory…


Maj ubiera się w kolory…

„Maryjo Królowo Polski! Biorąc za wzór świętego Jana Pawła II mówię dziś: cały jestem Twój. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.” Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński Maj jest najpiękniejszym miesiącem maryjnym ale już w pierwszych jego dniach zatrzymujemy się nad tym co jest solą naszego życia codziennego: praca, miłość i zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski a także patriotyzm. Zatem 1 maja obchodzony jako Święto Pracy, jest także dniem, w którym Kościół katolicki czci św. Józefa Rzemieślnika – patrona ludzi pracujących, podróżujących, wypędzonych, bezdomnych, umierających. Tego dnia zwraca się uwagę na to, iż właściwie przeżyte życie znamionuje także praca – uczciwa, solidna, dobrze wykonana, służąca bliźnim. Każdy z nas ma bowiem prawo do pracy, która zapewniałaby mu właściwe warunki bytu i dzięki, której mógłby doskonalić się, dążyć do świętości, a jednocześnie żyć w sposób, który dałby mu możliwość założenia i utrzymania rodziny.  Natomiast 2 maja 2020 roku, obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Święto, które zostało ustanowione po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Nawiązuje ono do ważnych wydarzeń z historii naszej Ojczyzny: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej. To piękne majowe Święto wyraża ogromną wiarę narodu polskiego w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi – Królowej Polski. Od najmłodszych lat nasze dzieci recytują wierszyk rozpoczynający się słowami: „Kto ty jesteś? Polak mały.” To taka pierwsza, lekcja patriotyzmu, aktualna szczególnie w maju, bowiem 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Ma ono na celu skupienie uwagi na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto obchodzone w Polsce od 2004 r. Tego dnia wywieszamy flagi państwowe w miejscach publicznych ale także na naszych budynkach prywatnych. Data święta nie jest przypadkowa, bowiem w czasach PRL właśnie 2 maja, a więc po Święcie Pracy, obywatele mieli nakaz zdejmowania biało-czerwonych flag, tak aby nie były one widoczne podczas nieuznawanego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. Ponadto, 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej, zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec, zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. 3 maja, to święto państwowe – Święto Konstytucji 3 maja, obchodzone w Polsce na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku konstytucji mającej na celu poprawę sytuacji politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza tego typu najnowocześniejsza konstytucja w Europie. Majowe święta, to ważna lekcja miłości i patriotyzmu dla nas wszystkich. A dzieci potrafią o sprawach ważnych mówić w sposób bardzo prosty ale czytelny. Zaproszone przez księdza Marcina do zabawy, aby plastycznie zobrazować święta majowe, przesłały zdjęcia swoich prac, które nas dorosłych zmuszają do refleksji. Parafianka