„Jesteśmy świadkami Chrystusa zmartwychwstałego”


„Wytrwale dąż do świętości”

„[…] charaktery ludzkie można mierzyć śladami, które w nich zostają […] Nieliczni są jak kamienie, trudno na nich zrobić rysę, ale kiedy to się uda, pozostaje tam na zawsze. Inni są jak piasek. Łatwo i szybko w nich się rzeźbi, lecz byle podmuch zatrze wysiłek. Jeszcze inni jak woda, nauki przyjmują miękko i z pokorą, ale wygładzają się od razu, kiedy odwróci się od nich wzrok. Ostatni są jak powietrze. Możesz próbować w nich rzeźbić, a twoje starania znikną niezauważone.”

Św. Wojciech 23 kwietnia 2020 roku Kościół uroczyście wspomina w liturgii św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski, żyjącego w X w. Świętego, który jest znany z bezkompromisowości z jaką głosił Ewangelię. Odrzucony przez rodaków i zabity przez pogan jest dla nas „świadkiem w dziele ewangelizacji”. Tego też dnia w naszej parafii podczas Mszy Świętej o godzinie 19.00, parafianie i przedstawiciele grup działających w naszej wspólnocie, złożyli księdzu Wojciechowi z okazji imienin, najserdeczniejsze życzenia.

„Czcigodny Księże! W imieniu całej wspólnoty parafialnej pragniemy złożyć na ręce kapłańskie jak najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Życzymy, aby Pan Bóg obdarzył dobrym zdrowiem, a Matka Boża otaczała księdza swoją macierzyńską opieką i wypraszała na każdy dzień potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej. Patronie naszego Kapłana św. Wojciechu – Twojej szczególnej opiece polecamy księdza i prosimy, abyś wstawiał się za Nim u tronu Bożego. Niech Duch Święty prowadzi, oświeca, uczy, wspiera i kształtuje serce kapłańskie na wzór Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. Życzymy, aby Pan Bóg zawsze stawiał na drodze kapłańskiej samych życzliwych ludzi. Do życzeń dołączamy dar modlitwy za kapłana. Bóg zapłać i szczęść Boże w dalszej posłudze kapłańskie.” Składamy także najserdeczniejsze gratulacje i życzenia nowemu biskupowi świdnickiemu księdzu Markowi Mendykowi, który dzisiaj oficjalnie objął urząd ordynariusza. Obiecujemy modlitwę w intencjach księdza biskupa nie tylko w dniu zbliżających się imienin. Życzymy ponadto, aby żyjąc słowami: „Siej twoje ziarno od rana i nie dawaj wytchnienia twoim rękom aż do wieczora, bo nie wiesz, które ziarno wyda plon: może to, może tamto, a może oba okażą się dobre”, wytrwale dążył do świętości. Parafianie