Dekret Biskupa Świdnickiego dotyczący zasad bezpieczeństwa


Dekret Biskupa Świdnickiego dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz czynności liturgiczno-duszpasterskich w czasie epidemii koronawirusa

Dekret w formacie PDF.