Czym dla mnie jest Eucharystia?


Czym dla mnie jest Eucharystia?

W Wielki Czwartek, rozpoczynamy TRIDUUM PASCHALNE, świętowanie chrześcijańskiej Paschy. To najtrudniejsze Triduum Paschalne w życiu większości z nas, puste kościoły, brak możliwości pełnego uczestniczenia w Eucharystii, brak wspólnoty i ogromna tęsknota. Dzięki Mszy Świętej transmitowanej z naszego Kościoła online, mogliśmy znowu być razem, duchowo przenieść się do wieczernika, dziękując Bogu za Eucharystię i kapłaństwo. Ksiądz Marcin w trakcie homilii mówił: „ Jezus chce nam uświadomić, że Eucharystia jest skarbem. A Jezus Eucharystyczny nie jest tylko dla wybranych, nie jest nagrodą dla ludzi świętych i nieskalanych. On jest dla każdego z nas, dla człowieka często słabego, grzesznego” To pełne zjednoczenie z Bogiem, przynoszące prawdziwy pokój, ukojenie, uleczenie naszego poranionego życia, nadzieję i ogromną MIŁOŚĆ. Jak mówił Benedykt XVI: „W czasie Mszy Świętej niebo spotyka ziemię”. Eucharystia — to wielka Tajemnica, którą Bóg oddał w kapłańskie, ludzkie ręce byśmy przyjęli ją jako Jego dar. Ale kapłaństwo to także służba Bogu i ludziom.“Świadectwo waszego życia – mówił Jan Paweł II do kapłanów – życia autentycznie i bez reszty oddanego Bogu i braciom jest niezbędne, aby uobecniać w świecie Chrystusa i docierać z jego Ewangelią do ludzi naszych czasów, którzy chętniej słuchają świadków niż nauczycieli i są bardziej wrażliwi na żywe przykłady niż słowa”. Właśnie za służbę dziękował w Wielki Czwartek, ksiądz proboszcz Jarosław Żmuda, swoim współpracownikom, życząc im jednocześnie wielu łask Bożych i tego, by: „stali się wszystkim dla wszystkich”. A my parafianie, pamiętając słowa Jana Pawła II, że: ”Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka” zapewniamy o swojej gorącej modlitwie w Waszych kapłani intencjach. Jednocześnie DZIĘKUJEMY za to, że jesteście z nami. Życzymy Wam łask Bożych, wytrwania na drodze, którą wybraliście, zdrowia i entuzjazmu oraz sił potrzebnych do głoszenia Radosnej Nowiny Chrystusa Zmartwychwstałego. SZCZĘŚĆ BOŻE.

Kapłanów swoich dał nam Bóg, by nas bronili z mocy złego. Aby z ciernistych wiedli dróg, zbłąkane owce wprost do Niego. Najświętsze Serce ustrzeż ich, we wszystkich życia chwilach złych. Niech czystym sercem służą Ci, przez życia swego wszystkie dni”