Cierpliwiej czekaj…


„Nie przejmuj się – zajmuj się”

O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi” – Noc Wigilii Paschalnej, dająca początek Święta Zmartwychwstania. „Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus, przeszedł ze śmierci do życia Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu” I tym razem ze względu na pandemię pełne uczestnictwo wiernych w obrzędach Wielkiej Soboty jest bardzo ograniczone dlatego ponownie ratują nas transmisje online. O ile nasza religijność jest ograniczona, to jest to dobry czas na wzmocnienie wiary. A jaka jest nasza wiara? – pytał podczas homilii proboszcz Jarosław Żmuda. „Chcemy, aby nasza wiara była dla nas lekarstwem na wszelkie nasze choroby, samotność, krzywdę. A TEJ nocy koncentrujemy się nad tym co w naszym życiu jest najistotniejsze, nie na sobie, ale na tym co uczynił dla nas Chrystus – Światłość świata”. Dzisiejszy świat jest tak bardzo niespokojny, niebezpieczny, niosący grozę, zwątpienie, lęk o życie swoje i najbliższych. I jak mówił kapłan: „Zaczynamy karmić się lękiem, niepokojem i umieramy za życia. A przecież nasza wiara wyzwala z lęku o życie i to życie wieczne. A Ciało i Krew Chrystusa są dla nas pokarmem i wsparciem na pielgrzymiej drodze do wieczności” Panie, proszę odbierz każdy mój lęk i pomóż mi uwierzyć, że ofiarujesz mi życie silniejsze od śmierci. „Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego” – pisał Jan Paweł II. Dzisiejszej nocy, kiedy następuje odnowienie Przymierza z Bogiem, Chrystus przychodzi nawet „mimo drzwi zamkniętych” do naszych serc, potwierdzając odwieczną prawdę, że: „Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków” Chrystus Zmartwychwstał! radośnie zawołamy podczas uroczystych rezurekcji o godz. 6.00 i niech ta nowina wstrząśnie naszymi sercami, obudzi nas z letargu i marazmu. Po Błogosławieństwie stołu przed uroczystym posiłkiem, zasiądziemy do śniadania wielkanocnego, składając sobie wzajemnie życzenia pełne miłości i wzajemnej troski. W Wielką Sobotę, ksiądz proboszcz składając wszystkim parafianom życzenia, cytował piękne słowa Prymasa Tysiąclecia: „Nie przejmuj się – zajmuj się” i cierpliwie czekaj nie próżnując lecz maksymalnie pożytecznie wypełniając dany Ci czas.” Alleluja ks. Marcin