Ciebie Boga wysławiamy…


Ciebie Boga wysławiamy…

Cały świat czeka na Nowy Rok 2020. Sale pełne uśmiechniętych ludzi, ozdobione domy. Już wszystko przygotowane. Nasza wspólnota też tak będzie się cieszyć, oczekując na nadchodzący 2020 rok, ale zanim siądziemy do pięknie ozdobionego stołu pełnego różnych dań, chcemy Bogu oddać mijający rok. Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego 2019 poprowadził przed Mszą Świętą pasterz naszej wspólnoty, ksiądz proboszcz Jarosław Żmuda. Przed wystawionym Eucharystycznym Jezusem mówił: „W ostatnim dniu Roku Pańskiego 2019 przychodzimy do leżącego w betlejemskim żłobie Jezusa, który jest tu i teraz obecny między nami pod postacią chleba, aby Mu podziękować, uwielbić Go i przeprosić za miniony czas. Wyszliśmy z rąk Boga i do Niego zdążamy każdym dniem naszego życia. Często jednak o tym zapominamy, przygnieceni nawałem codziennych spraw i zajęć. Chcemy Go teraz przeprosić za popełnione w tym roku grzechy przeciw Niemu i przeciw braciom”. Kapłan wypowiadał wezwania, a wierni ze wzruszeniem odpowiadali: Przepraszamy Cię Panie! Później przyszedł czas na dziękczynienie: „Chryste, Jedyny Synu Maryi Panny, pragniemy teraz podziękować za wszystkie dary udzielone nam w tym roku, za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, za każde dobro Twoje i wszystkich naszych bliźnich. Z wielu łask Twoich nie zdajemy sobie nawet sprawy, więc chcemy dzisiaj wyśpiewać Tobie pieśń dziękczynienia”. Ksiądz proboszcz, dziękując, podał, że w mijającym roku w parafii chrzest przyjęło 35 dzieci, sakrament bierzmowana – 59 osób, sakrament małżeństwa – 25 par, sakrament I Komunii Św. – 16 dzieci, odeszło do Pana 90 parafian. Kapłan dziękował też za tegoroczne pielgrzymki parafialne dla starszych, dla dzieci i młodzieży. Podziękował za księży, którzy pracowali i pracują w parafii. Kończąc nabożeństwo prosił: „Rok Pański 2020 to 366 nowych dni, które będziemy mogli przeżyć tylko dzięki Bożej woli i łasce. Mijające godziny ciągle przypominają: « Bóg widzi – czas ucieka, śmierć goni – wieczność czeka» . Stojąc wobec tej niewiadomej nie chcemy ulegać lękowi ani złym przeczuciom. Dlatego z ufnością i nadzieją zwracamy się, powtarzając: Prosimy cię Panie, aby Kościół święty, Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów prowadził na drodze świętego życia. Abyś przyjął do swojej chwały naszych bliskich zmarłych. Abyś każdą rodzinę zachował od wszelkiej przeciwności i niezgody. Abyś rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, szkołom – ofiarnych wychowawców, chorym – oddanych lekarzy i pielęgniarki, bezrobotnym – uczciwych pracodawców, grzesznikom – troskliwych spowiedników, a starym i samotnym – pomocne dłonie”. Na koniec odśpiewano hymn „Ciebie, Boga wysławiamy”, ksiądz proboszcz pobłogosławił wszystkich Najświętszym Sakramentem. Po nabożeństwie rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem księdza proboszcza, koncelebrowana przez współpracowników: ks. Wojciecha i ks. Marcina. We Mszy św. powierzaliśmy wszystkie te intencje, które podczas poprzedzającego ją nabożeństwa przedstawione były przed Jezusem, prosząc, aby – jeśli są zgodne z wolą Bożą – wypełniły się. Na koniec ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za obecność na Eucharystii, za świadectwo i życzył, aby ten radosny wieczór był na chwałę Boga, byśmy jutro wstali i rozpoczęli Nowy Rok z Bogiem i Jego Matką, Maryją. ks. Marcin