Biblia oczami dzieci


Biblia oczami dzieci

„Pismo Święte jest czystym i trwałym źródłem życia duchowego oraz najwyższą regułą jego wiary. W życiu człowieka wierzącego jest ono niczym orzeźwiająca woda i krzepiący pokarm. Dlatego zachęcam wszystkich, by jak najczęściej obcowali ze Słowem Bożym, otwierali się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc” Jan Paweł II W dniach od 26 kwietnia do 2 maja 2020 r. w Polsce był organizowany 12 Tydzień Biblijny, którego hasłem były słowa Jezusa: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36). Wszystkie działania podejmowane w tym okresie, w ramach niniejszej inicjatywy, także przez naszą parafię, wpisują się w trzyletni program duszpasterski zatytułowany: „Eucharystia daje życie”. W lekturze Pisma Świętego – tak samo jak w Eucharystii – chodzi o spotkanie z Bogiem. Zatem świadome sięganie po Pismo Święte, codzienne życie Słowem Bożym, odnajdywanie na stronach Biblii otuchy i pocieszenia – wszystko to sprawia, że Księga Życia nie jest książką historyczną ale autentycznym spotkaniem z naszym Bogiem, Panem, Mistrzem, Zbawicielem. Spotkaniem w naszej szarej codzienności, w naszych lękach, cierpieniu ale także w naszych radościach. Zawsze, kiedy sięgamy po Pismo Święte, Bóg staje pośród nas, chce nas uleczyć, wzmocnić, podtrzymać, ale czy my zawsze jesteśmy na to gotowi i otwarci? W ramach Tygodnia Biblijnego, ksiądz Marcin zaproponował dzieciom stworzenia własnego lapbooka, czyli „książki na kolanach”, w którym należało wykorzystać cztery biblijne opisy Zmartwychwstania. Cytat ze św. Jana: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”, stanowił tytuł przygotowywanych prac. Pomysł realizacji zadania był oczywiście rzeczą zupełnie indywidualną, liczyła się znajomość wybranych przez kapłana fragmentów Pisma Świętego i kreatywność. Zdjęcia kolorowych lapbooków, starannie i bardzo pomysłowo wykonanych napływały do organizatora przez cały tydzień. Do wykonania swoich prac dzieci wykorzystały kolorowe kartki, koperty, wstążki, obrazki, rysunki, które przy użyciu kleju, taśmy klejącej i zszywacza, były mocowane do kartki formatu A3. Część z przesłanych lapbooków prezentujemy powyżej na naszej stronie internetowej a wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Młodych artystów zachęcamy, aby każdego dnia byli apostołami Chrystusa i pamiętali o słowach papieża Franciszka:„Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje”