Biblia jest Księgą Nadziei…


Biblia jest Księgą Nadziei…

“Historia zbawienia, przedstawiona w tekstach zarówno Starego jak i Nowego Testamentu jest opowiedziana nie tylko po to, byśmy wiedzieli, kim byliśmy i kim byli nasi przodkowie ale jest opowiadana z nadzieją, że zrozumiemy kim – dzięki wsparciu Słowa życia – możemy się stać” ks. prof. Tadeusz Witczyk. W Niedzielą Słowa Bożego – 26 kwietnia 2020 roku, podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00, włączyliśmy się jako parafiado czwartego Narodowego Czytania Pisma Świętego. Do wspólnotowej lektury została wybrana tym razem Ewangelia wg św. Mateusza a hasłem:„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19) – jest to myśl nawiązująca do setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, papieża, który przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Każdy uczestniczący w Czytaniu w naszym Kościele, po Komunii św. otrzyma wyjątkowy dar a mianowicie „Chleb Życia” pod postacią fragmentu Pisma Świętego, a będą to wersety Ewangelii wg św. Mateusza i Księgi Syracha. Organizatorzy Narodowego Czytania zachęcają abyśmy po powrocie do domu rodzinnie otworzyli Pismo Święte a następnie każdy w najgłębszym skupieniu i powadze niech odczyta sobie otrzymany tekst. Niech on każdemu posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia – przez cały rok. Byśmy więcej nie mieli wątpliwości jak odpowiedzieć na zadawane przez księdza Marcina podczas homilii pytanie: „Czy wierzysz w ZMARTWYCHWSTANIE? I czy wierzysz w to co napisał św. Paweł: „ Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie” Patronat honorowy nad czwartym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego sprawują: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki, oraz Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mateusz Morawiecki. Zarówno Niedziela Słowa Bożego jak i Narodowe Czytanie Pisma Świętego podczas Mszy Świętej oraz Tydzień Biblijny wiążą ze sobą Słowo Boże, wiarę i Eucharystię, wpisując się w ogłoszony przez Komisję Duszpasterstwa KEP trzyletni program pt. „Eucharystia daje życie”. W obecnej trudnej dla całego świata sytuacji, kiedy wszystko wkoło jest niepewne, jedynie Bóg i Jego Słowo, są niezmiennymi, stabilnymi fundamentami. Dlatego każdego dnia znajdźmy czas, by wziąć w ręce Pismo Święte, zatopić się w Słowach Życia i wyjść na spotkanie z Bogiem. Naszym Przyjacielem, Mistrzem, który chce być z nami na dobre i złe, w smutku i radości. Pamiętajmy Biblia jest Księgą Nadziei, co mogliśmy odczuć i przeżyć zarówno podczas organizowanych wirtualnie przez naszą parafię Rekolekcji Domowych „Wypij kawę z Panem Bogiem” jak i „Spaceru z Siostrą Faustyną i JPII po moim Szczawnie”. Dzieci natomiast od kilku miesięcy dzielnie podążają za Misiem Zdzisiem poznając Pismo Święte i ucząc się pełnego zaufania Słowu Bożemu. Niedziela 26 kwietnia 2020 r. jest także początkiem organizowanego od 12 lat w Polsce, Tygodnia Biblijnego /26 kwietnia – 2 maja 2020 r./, którego hasłem jest: „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Zachęcamy dzieci jak i dorosłych do twórczego przeżycia Tygodnia Biblijnego. Jako zadnie wyznaczyliśmy samodzielne przygotowanie lapbooka – czyli „książki na kolanach” z wykorzystaniem tekstów biblijnych opisujących Zmartwychwstanie.