„Będzie mi go brakowało…”


„Będzie mi go brakowało…”

Wieczorem 8 kwietnia 2020 r. wróciła na swoje miejsce, do naszego Kościoła, pięknie odnowiona figura św. Józefa. Podczas jej przekazywania autorka renowacji mówiła: “Będzie mi go brakowało. Codziennie po śniadaniu robiłam sobie kawę, szłam na dół, rozmawiałam z nim.” Figura Świętego Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, uznawanego za patrona rodzin oraz ludzi pracy i dobrej śmierci, została zabrana do renowacji 10 lutego 2020 r. Święty Józef jest czczony zarówno w Kościele Chrześcijańskim jak i Prawosławnym. Jest to figura współczesna, betonowa. Składa się z postaci św Józefa podtrzymującego na lewym przedramieniu Dzieciątko Jezus, w prawej dłoni natomiast lilię, która jest jednym z jego atrybutów i symbolem czystości. Podczas renowacji zostały wykonane prace tj: – usunięcie starych gruntów i farb, zbicie fragmentów wtórnych cementowych uzupełnień, odczyszczenie stalowych elementów oraz ich zabezpieczenie farbą antykorozyjną, uzupełnianie ubytków oraz rekonstrukcja brakujących elementów, nałożenie gruntów z kleju króliczego i kredy szampańskiej, odczyszczenie figury, przemycie i odtłuszczanie. W końcowym etapie prac, figura została pomalowana farbami olejnymi, pozłocona a następnie zabezpieczona werniksem woskowym i szelakiem. „O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę” Klaudia