Uroczystość Wszystkich Świętych


Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednocześnie poważnym wezwaniem do świętości. Nadejdzie dzień, w którym każdy z nas powinien znaleźć się w gronie tych „niezłomnych bohaterów”, wszystkich Świętych naszego Kościoła. Trzeba to jednak rozpocząć już dzisiaj. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy”. Urodziliśmy się, żeby być świętymi, dziećmi świętego Boga. Na to każdy ma czas i możliwości. Każdy może i powinien być świętym. Prawdopodobnie nikt z nas nie został powołany do nadzwyczajnej świętości, jak św. Franciszek, św. Antoni, św. Ojciec Pio, ale każdy jest wezwany do świętości dla niego dostępnej, do tego, żeby być „nieznanym bohaterem” i znaleźć się kiedyś w gronie „Wszystkich Świętych”, których uroczystość dzisiaj obchodzimy.