Przygotowania idą całą parą!


Przygotowania idą całą parą!

W tym roku po raz pierwszy w naszej parafii organizowana jest akcja charytatywna pn. „Drzewko Adwentowe”. Wszystko zapoczątkował Ksiądz Marcin, który we współpracy z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w naszym mieście oraz pedagogami ze szkoły wytypował dzieci znajdujące się w potrzebie. Następnie młodzież oraz dzieci ze szkół wycinały wydrukowane przez Księdza Aniołki, aby później przewlec przez nie wstążki do zawieszenia. Wymagało to od nich wiele skupienia i pracy, jednakże wszyscy czynili to z uśmiechem na twarzy – mogą bowiem w taki sposób przyczynić się do radości innych. Potem nadszedł czas na ręczne wypisywanie przygotowanych już Aniołków. Było to nie lada wyzwanie, któremu starała się sprostać Agnieszka – Aniołki muszą być bowiem czytelne dla każdego. Ponadto muszą zawierać najważniejsze informacje o dziecku oraz o tym, co jest mu najbardziej potrzebne. Tak przygotowane Aniołki znajdą swoje miejsce na Drzewku Adwentowym. Każda chętna osoba będzie mogła zabrać z Drzewka Adwentowego – choinki znajdującej się w naszym kościele – Aniołka i tym samym sprawić radość dziecku, jednocześnie robiąc dobry uczynek, szczególnie w tym pięknym czasie, który lada dzień się rozpocznie – Adwencie. Pamiętajmy bowiem, że Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. To czas, w którym Bóg przychodzi do nas po to, abyśmy mogli otworzyć przed Nim nasze serca i przyjąć Jego miłość. To właśnie miłością powinniśmy kierować się każdego dnia. A jednym z wyrazów miłości jest pomoc bliźniemu. Czasem niewielka, a jakże ważna, która może stanowić dla nas samych kolejny krok w stronę nieba.

Nie bądźmy obojętni wobec innych – sprawmy, aby każdy doświadczył miłości. „Adwentowe zaproszenie”

Przybądź Jezuniu, małe Dziecię Boże. Ty Jeden wyzwolić nas z grzechów możesz. Ty Jeden, zmienić możesz los człowieka, w los dziecka Bożego, co na przyjście Boga czeka. Ty Jeden możesz cud zdrowia uczynić. Ty Jeden możesz życie ludzkie zmienić.

Przybądź Jezuniu, małe Dziecię Boże. Bo Ty pocieszycielem naszym w grozie. Bo Ty nadzieją każdego człowieka. Dzięki Tobie droga do nieba nie będzie daleka. Ty Jesteś w przeszłości, teraz i w przyszłości. Ty Jeden doprowadzisz nas do życia w wieczności.

Przybądź Jezuniu, małe Dziecię Boże. Ty Jeden cierpienie w szczęście zmienić możesz. Ty Jeden rozjaśniasz życie, co w ciemności płynie: teraz, w każdej sekundzie, minucie i godzinie. Ty Jeden jesteś Prawdą, Miłości Skarbnicą. Ty Jeden niesiesz pociechę cierpiącym rodzicom. Gdy na świat już przyjdziesz, jak roku każdego, poczujemy w swoich sercach Boga Żywego, który o nas troszczy się i miłuje zawsze, a szczególnie wtedy, kiedy ziemskie życie gaśnie. Agnieszka Matysiak

,