Poświęcenie książeczek kandydatów do I Komunii Świętej


Rozdane „dobre okulary” by lepiej zobaczyć Boga!

W Niedzielę 3 listopada w naszej parafii dzieci przygotowujące się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej otrzymały poświęcone książeczki do nabożeństwa (cyklicznie, co miesiąc, dzieci otrzymują różne rzeczy, by nauczyć się z nich korzystać, a nie potraktować je jako kolejne komunijne prezenty). Podczas Mszy św. dla dzieci ks. Marcin mówił: „Trzydziesta pierwsza niedziela nastraja nas do zadbania o „dobre okulary”. Czy my nie życzymy sobie wiele? A to pieniędzy, a to czasu i miłości, czy nie warto życzyć sobie dobrych oczu?” Dzieci ze szczawieńskiej wspólnoty, wpatrzone w Zacheusza, otrzymały od katechetów książeczki – modlitewniki, tj. okulary, którymi będą jeszcze lepiej widzieć Boga. W kazaniu ks. Marcin zwrócił się do dzieci: „Do tego, by widzieć małe, daleko położone rzeczy potrzebujemy specjalistycznego sprzętu. Pamiętacie o czym było dziś opowiadanie przeczytane przez misia? Jedna z owieczek popsuła sobie zęby, bo pasąc się i nie widząc kamienia, zjadła go. Jednak dobry pasterz zaradził i kupił jej okulary. Czy my czasem nie jesteśmy może jak ta owieczka? Często nie widzimy Boga, bo nie mamy tych Bożych okularów lub zasłaniamy oczy innymi podobno ważnymi sprawami, a to z kolei powoduje, że nie chodzimy do kościoła na 10.45, na mszę dla dzieci. Owieczka przyjęła pomoc pasterza, przyjęła okulary i już więcej nie robiła sobie krzywdy. A Zacheusz mimo małego wzrostu włożył wielki wysiłek w to, by zobaczyć Jezusa, bo miał dobre okulary duszy. Jego sumienie było krystaliczne i dlatego włożył tyle trudu, by nie tylko wspiąć się na drzewo, ale z miłości do Mistrza oddać swój majątek ubogim. On też miał dobre okulary. A ja dbam o te okulary! Chcę dziś również słuchać Jezusa i korzystać z okularów książeczki, by widzieć lepiej Boga”. Po Mszy ks. Marcin poświęcił książeczki i wspólnie z siostrą Augustyną rozdali je dzieciom. ks. Marcin