Pielgrzymka Róż Różańcowych do Barda


Pielgrzymka Róż Różańcowych do Barda

W sobotę 5 października rano, w strugach deszczu, 40 przedstawicieli Róż Różańcowych wyruszyło do Barda na Diecezjalną Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca. Droga do Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej minęła na modlitwie, śpiewie i rozmowach. Ks. Marcin na początku pielgrzymowania przypomniał, że dzisiejsza sobota jest Pierwszą Sobotą miesiąca i odpowiadając na wołanie Maryi w Fatimie podejmujemy różaniec w intencji wynagradzającej NMP za  obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu, przeciw Jej Dziewictwu, przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,za obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki, za bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach, i wszystkie ofiary dnia dzisiejszego, wraz z niedogodnościami dzisiejszego pielgrzymowania, ofiarujemy w tej intencji. O godzinie 10.00 grupa uczestniczyła w konferencji wygłoszonej przez ks. Krzysztofa Herbuta. Kapłan zachęcał do modlitwy różańcowej i do „wzięcia NMP do swojego serca”. Mszy św. koncelebrowanej przez wielu kapłanów przewodniczył ks. biskup Ignacy Dec. Biskup przypomniał cel VIII Pielgrzymki Róż Różańcowych, podzielił się swoim doświadczeniem z różańcem oraz przybliżył postać patronki dnia – św. Faustyny Kowalskiej. Po Mszy przyszedł czas na ciepły posiłek, by o godz. 14.00 rozpocząć Różaniec w bazylice (nabożeństwo zostało poprowadzone w bazylice z braku dobrej pogody). Wierni zebrani na modlitwie prosili w intencji wynagradzającej NMP, w intencji Ojczyzny i Kościoła Świdnickiego. Nabożeństwo zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia. Z rozmodloną duszą, o godzinie 15.30 pielgrzymi udali się do autobusu, by wrócić do Szczawna. Czas drogi powrotnej wypełniły: śpiew, rozmowy i konsumpcja. O godzinie 18.00 wierni dotarli do domu.  ks. Marcin