Mój święty patron – konkurs plastyczny


Mój święty patron – konkurs plastyczny

Miesiąc listopad nie musi kojarzyć się z krótkim dniem, cmentarzem czy śmiercią! To dobry czas na postawienie sobie pytania: Co z moją wiecznością? Stając nad mogiłami naszych bliskich patrzymy, tak jak apostołowie, w górę – gdzie jest nasza ojczyzna, dom nie ręką uczyniony. Tak wpatrując się widzimy świętych i błogosławionych, ludzi różnych kultur, ras i kontynentów, tych braci i siostry, którzy nas wyprzedzili w wędrówce do nieba. My jeszcze wędrujemy. Jeszcze trochę musimy się potrudzić, ale już po śladach świętych. Święci nas motywują do wymagania od siebie, bo nagroda jest wspaniała: Niebo. Stąd pomysł szczawieńskiego duszpasterstwa do przeprowadzenia okolicznościowych katechez w klasach od 1 do 8. Aby naśladować kogoś, trzeba go bardzo dobrze znać. I my „naszych” świętych chcemy poznać, by później ich naśladować. Dzieci na wszystkich etapach katechezy, czy w domach, przygotowały sylwetki swoich świętych – czy to w formie referatu (kandydaci do Bierzmowania), czy poprzez ich namalowanie. Ciesząc się z przebiegu katechez i ilości prac, podajemy autorów najciekawszych prac plastycznych o świętych patronach:. Franciszek Lewandowski – kl. 3b, Michał Latkowski – kl. 6a, Petryna Dorian – kl. 6b, Zuzanna Pociecha – kl. 7a, Patryk Suchodolski – kl. 7b,  Lehner Karolina – kl. 7b, Aleksander Bartosiński – kl. 7b, Aleksandra Potrzebowska – kl. 7b. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy pomysłów i wykonania prac. ks. Marcin

,