Kolędować małemu…


 Niebo otwarte…

„Niebo jest zatem domem Boga, który jest Miłością, Jednością i Wspólnotą. Wiara w Boże Narodzenie mówi nam, że Jednorodzony Syn Ojca wychodzi z tego domu i przychodzi na świat, rodząc się z Maryi Dziewicy po to, aby otworzyć dla nas dom Ojca. Dom Boga staje się także naszym domem, ponieważ Bóg pragnie, aby w Boskim życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego uczestniczyło Jego ukochane stworzenie. Dlatego Szczepan widzi niebo otwarte, do którego może wejść on sam i wszyscy, którzy uwierzą.” – napisali w liście na święto św. Szczepana nasi rektorzy: ks. Włodzimierz Wołyniec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i ks. Tadeusz Chlipała, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. W naszym parafialnym Betlejem w Szczawnie-Zdroju Niebo rzeczywiście zstąpiło do nas, a dzisiejsze śpiewy w wykonaniu zespołu „Elegia Strun” to jakby anielskie śpiewy. Do Szczawna już po raz kolejny przybył duet bandurzystek – Pani Bogusława i Pani Julia. Pomocą służyli: Pan Andrzej, menadżer i perkusista Toros. Ekumeniczna grupa (Pani Julia jest grekokatoliczką, zaś Pani Bogusława, której tato jest prawosławnym księdzem, a wujek jest pracującym w Bieczu księdzem katolickim, jest wyznania prawosławnego) przyjechała z Tarnopola. Pięknym śpiewem i grą na bandurach zespół „otworzył niebo”, by można było oczami duszy ujrzeć Boga, „który na głos kapłana” zstąpi na ołtarz. Po każdej Mszy św. grupa wykonała kilka kolęd – tych naszych, polskich oraz ukraińskich. Koncert zespołu o godz. 13.00 zgromadził parafian, a klimat wytworzony przez występujące artystki wprowadził iście niebiański nastrój w kościele. Żal było wychodzić z kościoła, z tego „nieba muzycznego dzieła”, ale jego namiastką może być płyta z nagraniami bandurzystek. ks. Marcin