I etap konkursu o św. Janie Pawle II rozpoczęty


I etap konkursu o św. Janie Pawle II rozpoczęty

10 października rozpoczęły się Szczawieńskie Dni z Janem Pawłem II. Od tego dnia dzieci z klas od IV do VIII rozpoczęły pierwszy etap „Konkursu wiedzy o życiu i świętości Jana Pawła II”. Wcześniej dzieci zostały przygotowane do konkursu przez katechezy okolicznościowe o Janie Pawle II – rozmowy o świętym Polaku, film i zapis życiorysu pomogły przypomnieć informacje i jeszcze bardzie je utrwalić. Z pierwszego etapu zostaną wyłonieni uczniowie z największą liczbą punktów i oni wejdą do drugiego szkolnego etapu konkursu. Wszystkim dzieciom dziękujemy za pierwszy etap konkursu i życzymy dostania się do drugiego etapu. Nagrodami za największą wiedzę o Janie Pawle II będą ikony ze świętym papieżem. Ich rozdanie nastąpi na katechezie. ks. Marcin

,