Adwent czas rozpocząć


Czas rozpocząć adwent!

«Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». 

Adwent już w samej swej łacińskiej nazwie adventus oznacza czas wyczekiwania na przyjście, czyli narodzenie Jezusa. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest ciągłym oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem. To także czas, w którym chcemy na katechezie porozmawiać z księdzem Marcinem o historii zbawienia i roku liturgicznym oraz o tym co dla chrześcijanina oznacza „czuwać”. Dnia 28 listopada 2019 r. na lekcji religii uczniowie klas szóstych w zeszytach zapisali „czuwać” to znaczy: być człowiekiem sumienia, chodzić na roraty, być w łączności z Chrystusem przez modlitwę i sakramenty, służyć bliźniemu, dostrzegać potrzeby biednych, być odpowiedzialnym za losy Ojczyzny, strzec wielkiego dobra jakim jest wiara. Zatem adwent to również czas uporządkowania hierarchii wartości oraz pomoc w uszlachetnieniu. Prawdą jest, że im więcej wysiłku włożymy w to przygotowanie, im bardziej będzie ono dla nas tak po ludzku trudne – tym większa później będzie radość świętowania. W jednej ze swoich homilii papież Franciszek mówił, że w Adwencie dążymy przede wszystkim do spotkania z Jezusem. Zatem to czas wyruszenia w drogę na spotkanie Pana, a nie czas, aby biernie siedzieć. Dlatego będąc ludźmi „działania” podążyliśmy za myślą: „Pomagając innym pomagasz i sobie” z czego zrodził się pomysł, aby różne wiekowo grupy wspólnie przygotowały jeden z symboli adwentu – kalendarz adwentowy. Seniorzy z Domu „Spokojna Jesień” w Nowej Rudzie wybrali 4 pomysły na zrobienie kalendarza i przygotowali część materiałów potrzebnych do jego wykonania. Następnie uczniowie klas szóstych z Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju, wykorzystując dostępne materiały tj: papier, filc, wstążki, sznurek jutowy, drewno wykonali zgodnie ze wskazówkami 4 przepiękne kalendarze, które zostały przekazane maluszkom z Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju. Każdy z 24 dni kalendarza zawierał cytat z Ewangelii, postanowienie adwentowe zarówno dla uczniów przygotowujących kalendarz jak i dla przedszkolaków oraz mały prezent świąteczny i słodycze, które były jedynie uzupełnieniem całości. Przygotowane samodzielnie kalendarze są jedyne i niepowtarzalne. Ich tworzenie sprawiło radość zarówno seniorom jak i uczniom. A maluszkom będą służyły jako zegar odmierzający czas do Wigilii Bożego Narodzenia. Nawet kalendarz adwentowy może łączyć pokolenia, czego i my doświadczyliśmy i za co serdecznie wszystkim dziękujemy. „Boże, nasz Ojcze, wzbudź w nas pragnienie wyjścia na spotkanie Chrystusa”, poprzez dobre uczynki.