80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej


80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W niedzielę 1 września we wspólnocie parafialnej w Szczawnie-Zdroju, tak jak w całej Polsce, kapłani i wierni pamiętali o 80. rocznicy napaści Niemiec na Polskę. Już od rana płynęły modlitwy za zmarłych obrońców naszej Ojczyzny i tych, którzy przeżyli. W ten dzień nie zabrakło takich symboli jak zapalenie zniczy pod pamiątkową płytą przy kościele w Szczawnie-Zdroju. O ich zapaleniu pamiętali młodzi ludzie, którzy w ten sposób chcieli podziękować za wolną Polskę, w której mogą żyć, i prosić o pokój wieczny dla obrońców. Hymn „Boże coś Polskę” na koniec każdej Mszy Świętej nastrajał do refleksji nad dzisiejszym patriotyzmem. Ten dzień to także dziękczynienie za tegoroczne zbiory płodów rolnych. Ks. Proboszcz podczas uroczystej Mszy św. o godz. 9.30 podziękował Bogu za tegoroczne zbiory i je poświęcił. Zachęcił do modlitwy za rolników i prosił, by pamiętać o naszej ziemskiej „Matce Ziemi”. Dzisiejsze wydarzenia możemy podsumować słowami Zofii Kossak cytowanymi w Liście Pasterskim Episkopatu Polski z Okazji IX Tygodnia Wychowania: „Wychować inaczej ludzi! Dotykamy sedna sprawy, celu właściwego tej książki. Czytelniku! Za to, że Bóg cię zachował (…) musisz się do tego dzieła przyłożyć (…). Jest to obowiązkiem tych, którzy przeżyli względem tych, którzy pomarli. Jest to obowiązkiem dzisiejszego pokolenia w stosunku do pokoleń, które nadejść mają i które trzeba uchronić od możliwości nawrotu ofensywy piekła. Nie traćmy czasu!” ks. Marcin