I Komunia Święta

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.

9 września 2019 r. – spotkanie organizacyjne rodziców dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej (Sala na plebanii, godz. 17.00).

16.09.2019 – spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej

6 października 2019 r. – o godz. 10.45 poświęcenie różańców przyniesionych przez dzieci oraz uroczyste rozpoczęcie okresu formacji przygotowującej do przyjęcia I Komunii Świętej. W październiku dzieci powinny uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych.

7 października 2019 – katecheza dla dzieci i rodziców przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej. Godz. 16.00

3 listopada 2019 r. – poświęcenie modlitewników (kościół parafialny, godz.10:45)

5 listopada 2019 r. – katecheza dla dzieci i rodziców przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej. Godz. 16.00

7 grudnia 2019 r. – spotkanie rodziców odpowiedzialnych za przygotowanie I Komunii Świętej. 

8 grudnia 2019 r. – poświęcenie medalików (kościół parafialny, godz. 10.45).

14 grudnia 2019 r. – katecheza dla dzieci i rodziców przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej. Godz. 16.00

22 grudnia 2019 r. – poświęcenie figurek Dzieciątka Jezus (kościół parafialny, godz.10:45).

2 lutego 2020 r. – poświęcenie świec (kościół parafialny, godz.10.45). Zachęcamy, aby dzieci podczas Pierwszej Komunii używały świec, które otrzymały podczas Chrztu Świętego, jeżeli ich nie posiadają można świece kupić.

3 marca 2020 r. – katecheza dla dzieci i rodziców przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej.

9 maja 2020 r. – Sakrament Pokuty i Pojednania.

10 maja 2020 r. – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

maja 2020 r. – wyjazd Dzieci I Komunijnych na pielgrzymkę dziękczynną

Przygotowanie dzieci do godnego przyjęcia Komunii Świętej odbywa się w trzech najważniejszych dla nich miejscach:  przede wszystkim w  domu rodzinnym, w Kościele i w szkole.

Zachęcamy i prosimy rodziców, aby razem ze swoimi dziećmi przygotowywali się do tej pięknej uroczystości poprzez wspólną modlitwę w domu, wspólne uczestnictwo w nabożeństwach i Mszach Świętych oraz poprzez pomoc dzieciom w nauce prawd wiary. Tylko takie podejście może doprowadzić dzieci do poznania Boga.

Z pamięcią w modlitwie 
Duszpasterze

Przygotowanie dzieci do godnego przyjęcia Komunii Świętej odbywa się w trzech najważniejszych dla nich miejscach: przede wszystkim w domu rodzinnym, w Kościele i w szkole.

Zachęcamy i prosimy rodziców, aby razem ze swoimi dziećmi przygotowywali się do tej pięknej uroczystości poprzez wspólną modlitwę w domu, wspólne uczestnictwo w nabożeństwach i Mszach Świętych oraz poprzez pomoc dzieciom w nauce prawd wiary. Tylko takie podejście może doprowadzić dzieci do poznania Boga.

Z pamięcią w modlitwie
Duszpasterze