Powołanie kardynała Wyszyńskiego na osi czasu


Powołanie kardynała Wyszyńskiego na osi czasu

Przeżywamy tydzień modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”. W tym trudnym czasie pandemii podejmujemy ofiarę naszej modlitwy o powołania. Nasz trud siedzenia w domu chcemy ofiarować w intencji powołań. Po Niedzieli Dobrego Pasterza chcemy tydzień przeżyć przed Najświętszym Sakramentem, prosząc „Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Majowy czas to czas, kiedy w wielu młodych sercach rodzi się myśl: „może pójdę do seminarium… może będę księdzem?” Ale też nieraz lęki, jakie może posiadać młody człowiek, spowodowane tym, co słyszy o Kościele sprawiają, że nie podejmie głosu powołania. A szkoda! Podejmując zadanie głoszenia zaproszenia Jezusowego do pójścia za Nim, uczniowie klas od 6 do 8 będą w ramach katechezy online przygotowywać oś życia kardynała Wyszyńskiego. Uczniowie otrzymają w załączniku na mobidziennik życiorys Prymasa, na którym będą pracować, i polecenie do zadania: „Na osi czasu umieść najważniejsze wydarzenia z życia kard. Stefana Wyszyńskiego związane z jego drogą kapłańską”. W załączniku znajdzie się podpowiedź, czyli zdjęcia kolejnych etapów wykonania takiej osi przez ks. Marcina oraz schemat przygotowania pracy: Pierwsze – przygotuj na kartce kolorowego papieru swój projekt osi czasu (do mocowania potrzebnych informacji przydadzą Ci się nożyczki, klej lub taśma klejąca, zszywacz, dziurkacz oraz kartki różnego formatu i koloru, a także flamastry, farby, kredki). Drugie – na kartce wyznacz sobie, wybraną metodą plastyczną, „oś czasu” od 1 sierpnia 1901 roku do 2020 roku. Trzecie – na osi czasu zaznacz ważne, według Ciebie, informacje z życiorysu Stefana Wyszyńskiego, mające wpływ na Jego drogę kapłańską. Sposób oznaczenia poszczególnych wydarzeń jest dowolny. Jesteśmy przed beatyfikacją wielkiego Polaka, któremu przyszło żyć w trudnych dla Polski i Kościoła czasach, a teraz w podobnych czasach – dostąpić ogłoszenia przez Kościół błogosławionym. Chcemy wczytać się w Jego życiorys i przez zabawę poznawać tego wielkiego patriotę. Poznając Jego życie myślimy o własnym powołaniu, do czego Bóg dziś nas powołuje. Widzimy, że Bóg powołuje zwyczajnych ludzi, często słabych, chorych. Bo powołanie, jak mówił św. Jan Paweł II, to dar i tajemnica. Niech praca pobudzi do refleksji, że warto dla Królestwa Niebieskiego oddać swoje życie i stokroć tyle otrzymać. ks. Marcin