Ruch Czystych Serc

Ruch Czystych Serc (RCS) – szkoła miłości i klinika czystych serc

 

Dla każdego człowieka najważniejsza jest miłość, a jedynym źródłem miłości jest Bóg, który do końca nas umiłował. Pan Jezus pragnie, abyśmy przyjmowali Jego miłość i przekazywali ją innym. Także cała dziedzina związana z płciowością i seksualnością powinna być podporządkowana tej miłości, jaką darzy nas Chrystus. Tylko On mówi całą prawdę o seksie i miłości. On powołał nas do istnienia, abyśmy tu na ziemi dojrzewali do miłości, bo pełnia szczęścia to kochać i być kochanym miłością niezniszczalną.

W Bożych planach tylko w małżeństwie seks może wyrażać bezinteresowny i wzajemny dar z całego duchowo-cielesnego bogactwa męża i żony, w Jezusie Chrystusie na zawsze.

 

Zachowanie czystości przedmałżeńskiej i wolność od wszelkich nałogów, a przede wszystkim pielęgnowanie relacji z Jezusem, poprzez m.in. codzienną modlitwę i życie sakramentalne (częstą Eucharystię i regularną spowiedź św.), oraz podjęcie konkretnej pracy nad sobą – to sprawdzona drogą do prawdziwej – bo czystej – miłości.

Takie oddanie się Jezusowi stało się dla wielu początkiem drogi wyjścia z nieuporządkowania w sferze seksualnej, a także z uzależnień od nikotyny, alkoholu czy narkotyków. Nie ma przypadków beznadziejnych, ponieważ On uzdrawia z największych ran, podnosi z największych upadków i rozwiązuje najtrudniejsze sytuacje.

 

Ruch Czystych Serc powstał przy redakcji czasopisma „Miłujcie się”. W naszej parafii istnieje od września 2013r. i skierowany jest głównie do młodzieży. Spotkanie odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty o godz. 16.00.

Jedno spotkanie jest modlitewne i obejmuje Adorację Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi oraz Mszę Świętą. Drugie spotkanie jest formacyjne. Podczas niego podejmujemy różne tematy związane z rozwojem duchowym i dążeniem do czystej, pięknej miłości. Za wspólnotę odpowiedzialni są: ks. Artur Bilski – opiekun duchowy i animator oraz s.M. Damiana Szmidt – animator.

 

Najbliższe spotkania:

9.05.2015r. – modlitewne (godz.18.00)

23.05.2015r. – formacyjne (godz. 16.00)

 

Zapraszamy wszystkich młodych, którzy pragną uczyć się pięknej miłości!

 

www.rcs.org.pl