Wojciech Sznajder

 

Urodził się 06.09.1988 w Świebodzicach. Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 3 w Świebodzicach (1995 – 2001), następnie do Gimnazjum nr 1 (2001 – 2004) i do Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach (2004 – 2007). Następnie rozpoczyna studia na Politechnice Wrocławskiej, na kierunku Chemia ogólna. W 2010 roku wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Święcenia prezbiteratu przyjął 21.05.2016 z rąk ks. biskupa Ignacego Deca. Następnie został skierowany do pracy w parafii pw. św. Barbary w Wałbrzychu, a następnie, w 2019 roku, do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie – Zdroju.