80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W niedzielę 1 września we wspólnocie parafialnej w Szczawnie-Zdroju, tak jak w całej Polsce, kapłani i wierni pamiętali o 80. rocznicy napaści Niemiec na Polskę. Już od rana płynęły modlitwy za zmarłych obrońców naszej Ojczyzny i tych, którzy przeżyli. W ten dzień nie zabrakło takich symboli jak zapalenie zniczy pod pamiątkową płytą przy kościele w Szczawnie-Zdroju. O ich zapaleniu pamiętali młodzi ludzie, którzy w ten sposób chcieli podziękować za wolną Polskę, w której mogą żyć, i prosić o pokój wieczny dla obrońców. Hymn „Boże coś Polskę” na koniec każdej Mszy Świętej nastrajał do refleksji nad dzisiejszym patriotyzmem. Ten dzień to także dziękczynienie za tegoroczne zbiory płodów rolnych. Ks. Proboszcz podczas uroczystej Mszy św. o godz. 9.30 podziękował Bogu za tegoroczne zbiory i je poświęcił. Zachęcił do modlitwy za rolników i prosił, by pamiętać o naszej ziemskiej „Matce Ziemi”. Dzisiejsze wydarzenia możemy podsumować słowami Zofii Kossak cytowanymi w Liście Pasterskim Episkopatu Polski z Okazji IX Tygodnia Wychowania: „Wychować inaczej ludzi! Dotykamy sedna sprawy, celu właściwego tej książki. Czytelniku! Za to, że Bóg cię zachował (…) musisz się do tego dzieła przyłożyć (…). Jest to obowiązkiem tych, którzy przeżyli względem tych, którzy pomarli. Jest to obowiązkiem dzisiejszego pokolenia w stosunku do pokoleń, które nadejść mają i które trzeba uchronić od możliwości nawrotu ofensywy piekła. Nie traćmy czasu!” ks. Marcin

Odpust parafialny 2019

Odpust parafialny 2019

Czwartek 15 sierpnia to był dla wspólnoty ze Szczawna Zdroju szczególny dzień – imieniny parafii. Już od rana czuło się wielkie poruszenie i szczęście. Ludzie uśmiechnięci, z bukietami kwiatów przybywali do swojej Patronki, Matki Bożej. Na zaproszenie z okazji odpustu przybył były wikariusz parafii, ks. Arkadiusz Harbar, który przewodniczył sumie odpustowej sprawowanej o godz. 12.00 przez zgromadzonych kapłanów z dekanatu. W kazaniu sumista przypomniał, czym jest dogmat w katolicyzmie, przybliżył dogmat o Wniebowzięciu oraz co ten dogmat mówi o osobie Maryi. Przypominając drogę wiary we Wniebowzięcie NMP mówił, że już 11 lipca 1937 roku bp Wojciech z Wrocławia konsekrował kościół w Szczawnie i nadał mu wezwanie Wniebowzięcia NMP, a w XV w Krakowie Wit Stwosz wykonał ołtarz Wniebowzięcia NMP, wierząc, że Maryja została wzięta do nieba. Kaznodzieja cofnął się do jeszcze wcześniejszych czasów, pokazując, że już w VI wieku Kościół na wschodzie czcił Zaśnięcie NMP. Kapłan wybrał niektóre fakty z historii, by pokazać, jak wiara we Wniebowzięcie Maryi była żywa w Kościele, a dogmat z 1 listopada 1950 r. to nic nowego, tylko potwierdzenie prawdy wiary uznawanej w Kościele od wieków. Po mszy tradycyjnie odbyło się poświęcenie kwiatów i procesja wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem. Po odśpiewaniu Te Deum i podziękowaniu przez księdza proboszcza, z Bożym błogosławieństwem, pełni nadziei, że po pięknym życiu będziemy kiedyś w niebie, ruszyliśmy do swoich obowiązków. ks. Marcin

Triduum przed odpustem

Triduum przed odpustem parafialnym

W poniedziałek 12 sierpnia adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 18.30 w naszej parafii rozpoczęło się triduum przed Odpustem Wniebowzięcia NMP. Msza św. wotywna, kazanie o patronie dnia, nowenna przed Uroczystością Wniebowzięcia NMP to stałe punkty triduum. Codziennie przez wstawiennictwo świętych – św. Jana Pawła II w poniedziałek, Dzieci Fatimskich we wtorek, św. Maksymiliana w środę – wierni będą modlić się w intencji różnych grup społecznych. W pierwszy dzień w intencji ludzi starszych, chorych i samotnych, w drugi – za rodziny, dzieci i młodzież, a w trzeci i ostatni – w intencji misji i misjonarzy. W kazaniach kapłani nakreślą potrzebę świętości i wymagania od siebie. Codziennie też w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 spowiedź święta i okazja do pojednania z Bogiem i z człowiekiem. Czas triduum to czas na zatrzymanie się i pomyślenie o swojej rodzinie, parafii. Módlmy się, by triduum tak przygotowało oblicze naszej parafii, by jej imieniny przeżyć duchowo i religijnie. ks. Marcin

Duchowi pielgrzymi na Jasnej Górze

Duchowi pielgrzymi na Jasnej Górze

O północy z czwartku na piątek 9 sierpnia grupa pielgrzymów ze Szczawna i z dekanu wyruszyła na spotkanie z pielgrzymami z Diecezji Świdnickiej wędrującymi na Jasną Górę. Grupa pod przewodnictwem ks. Infułata Józefa Strugarka i ks. wikariusza Marcina Zawady liczyła 50 osób.  Podróż do Kawodrzy rozpoczął ks. Infułat modlitwą. Ksiądz Marcin nakreślił plan dnia i życzył dobrego pielgrzymowania. O godzinie 4.30 pielgrzymi dotarli do Kawodrzy, na bazę noclegową XVI Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej.  O godzinie 6.00 rano wszyscy wyruszyli pieszo w kierunku Jasnej Góry, gdzie o 7.45 rozpoczęła się prezentacja grup pielgrzymkowych. Msza św. wieńcząca kończącą się pielgrzymkę, koncelebrowana przez wielu kapłanów z diecezji, rozpoczęła się o godzinie 9.00. Przewodniczył jej ks. bp Ignacy Dec. W kazaniu ks. biskup, nawiązując do hasła pielgrzymki i hasła roku duszpasterskiego: „W mocy Bożego Ducha”, mówił o roli Ducha Świętego. Podkreślił też, że: „To, co jest w nas, jest do podziału – w rodzinie, w parafii, w szkole, w urzędzie i innych instytucjach. Pielgrzymka była szansą na odbudowanie świadomości działania Ducha Świętego w nas, w Kościele”. Na koniec nasz Pasterz oddał wszystkich uczestników pod opiekę Matki Bożej. Po Eucharystii przyszedł czas na obiad i spacer po Częstochowie. Nasza grupa ze Szczawna nie próżnowała – 3 godziny pozostałe do odjazdu wykorzystała na zwiedzanie Jasnej Góry i wspólną kawę. W drodze powrotnej w autokarze nie zabrakło miejsca na śpiewanie pieśni, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Różaniec połączony z rozważaniami, a podczas półgodzinnego postoju na Orlenie, przy kolejnej już wspólnej kawie, była okazja do podzielenia się wrażeniami z pielgrzymki. ks. Marcin

Błogosławiony Edmund – patron naszych sióstr

Błogosławiony Edmund – patron naszych sióstr

,Serdecznie Dobry Człowiek”… Świadek wielkiej wiary i modlitwy, wierny syn i czciciel Maryi Niepokalanej, opiekun najsłabszych i pogardzanych przez innych, patriota, społecznik i apostoł ludu wiejskiego, świecki założyciel żeńskiego zgromadzenia zakonnego, wzór jednoczenia ludzi wokół dobra.

7 sierpnia to dla wspólnoty Sióstr Służebniczek Śląskich w Szczawnie Zdroju dzień szczególny, bo to dzień wspomnienia ich błogosławionego założyciela. Już od rana nasze siostry słały modlitwy i dziękczynienia za wstawiennictwem swego patrona. Uroczysta Msza św. o szybką kanonizację błogosławionego Edmunda Bojanowskiego została odprawiona o godz. 7.00, przewodniczył jej ks. Infułat Józef Strugarek. W kazaniu kapłan powiedział: „Mamy za co dziś dziękować Bogu przez wstawiennictwo bł. Edmunda. Postać wyjątkowa, która do dziś ma swoich naśladowców. Wśród nas są jego duchowe córki, które w charyzmacie mają opiekę nad dziećmi i chorymi. Za nie Bogu dziękujemy i je dziś też polecamy”. Po Mszy św. ks. Marcin odmówił litanię do Błogosławionego i zostały ucałowane relikwie. W ten dzień Kościół zachęca wiernych do skorzystania z możliwości zyskania (pod zwykłymi warunkami) odpustu zupełnego za odmówienie modlitw: „Wierzę w Boga” oraz „Ojcze nasz” i nawiedzenie kaplicy zakonnej Sióstr. Po Mszy Świętej kapłani i wielu uczestników Eucharystii to uczyniło. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego zdjęcia. Siostry zaprosiły też na poczęstunek. Rozmowy przy kawie dotyczyły m.in. błogosławionego patrona, jego misji dziś. Siostra przełożona mówiła: „Siostry Służebniczki NMP w parafii w Szczawnie Zdroju posługują od 80 lat. Zajmują się katechezą, pracą w zakrystii i wystrojem kościoła. Wspierają biednych, którzy codziennie pukają do drzwi. Naszym charyzmatem jest prowadzenie ochronek dla dzieci w wieku przedszkolnym, chrześcijańskie wychowanie i nauczanie dzieci, zwłaszcza biednych, religijne wychowanie młodzieży żeńskiej i przygotowanie jej do przyszłych obowiązków, niesienie pomocy biednym i chorym. Siostry służą także na terenach misyjnych w Kamerunie. Zgromadzenie posiada na terenie diecezji świdnickiej placówki: w Kudowie Zdroju i w Kłodzku”. ks. Marcin

75. Rocznica Powstania Warszawskiego – Pamiętamy

75. Rocznica Powstania Warszawskiego – Pamiętamy

Pierwszego sierpnia w Parafii Szczawno-Zdrój od rana płynęły do Nieba modlitwy w intencji Ojczyzny, naszej ukochanej Matki – Polski. Kulminacją tego dnia była uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. infułat Józef Strugarek, emerytowany proboszcz naszej parafii. W kazaniu kapłan mówił: „Nie możemy zapomnieć o Powstaniu Warszawskim. Dyskusja, czy warto było je robić, czy nie, dziś już nie ma znaczenia. Powstanie stało się faktem i po wieki będzie świadczyło o umiłowaniu Polski, jej wolności i piękna, przez tych, którzy oddali w Powstaniu życie”. Duchowny podzielił się swoimi  doświadczeniami z dzieciństwa, jak w jego domu wyglądała pamięć o Powstaniu Warszawskim. Dotknął tematu patriotyzmu dziś i zachęcał do również odważnych postaw wiernych względem Polski. Po Mszy św. grupa duchowa zebrana na modlitwie za pieszą pielgrzymkę do Częstochowy pomodliła się za Polskę. Żyjących Powstańców powierzyli przez Maryję Bogu, zaś zmarłych – Bożemu Miłosierdziu. ks. Marcin

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła

We wtorek 30 lipca w kościele Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu rozpoczęła się pielgrzymka wałbrzyskiego nurtu XVI Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Zebrani na Mszy św. kapłani i pielgrzymi zawierzyli swój trud wędrowania do Matki Bożej Częstochowskiej. Po modlitewnym spotkaniu pielgrzymi wyruszyli w kierunku Świdnicy, zatrzymując się na nocleg w Witoszowie, gdzie zostali ugoszczeni przez miejscowego ks. Proboszcza Jarosława Lipniaka. Dalsze pielgrzymowanie nurtu Wałbrzyskiego będzie przebiegało od Świdnicy przez Pieszyce do Bobolic, gdzie cała pielgrzymka połączy się z nurtem Kłodzkim i pójdzie przez: Przeworno, Radoszowice, Popielów, Laskowice, Łomnicę, Cisie i Kawodrzę do Częstochowy, gdzie przez ręce Maryi zostaną powierzone losy świdnickiej diecezji. Czas pielgrzymki to rekolekcje w drodze i okazja do refleksji nad własnym życiem, doświadczenie pokuty i umartwienia, aby odnowić swoją relację z Bogiem. ks. Marcin

Duchowi pielgrzymi na Jasną Górę

Pielgrzymi duchowi na Jasną Górę

Mszą św. wieczorną 30 lipca Parafia Wniebowzięcia NMP Szczawnie Zdroju rozpoczęła modlitwę w intencji pielgrzymów na Jasną Górę. Przed Apelem Jasnogórskim ks. Marcin poświęcił i rozdał książeczki dla pielgrzymów, które będą pomagały duchowej grupie śledzić trasę Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy, po czym wszyscy razem odmówili dziesiątkę różańca świętego i odśpiewali Apel. Po spotkaniu nie zabrakło pamiątkowego zdjęcia. Serdecznie zapraszamy wiernych, parafian i gości codziennie, do 8 sierpnia, na modlitwę za pielgrzymów po wieczornej Mszy św. Pamiętajmy, że nasi pielgrzymi niosą również nasze sprawy na swoich barkach. Niech nasza obecność duchowa ich wspiera w trudach pielgrzymowania i będzie okazją do wytworzenia relacji w duchowej grupie. Końcem naszego pielgrzymowania będzie dołączenie autokarem do pieszych pielgrzymów i wejście z nimi na Jasną Górę. Wszystkich chętnych parafian i kuracjuszy zapraszamy do zapisywania się na wyjazd do Częstochowy. Mamy już niewiele miejsc. Więcej informacji na stronie parafii i na plakatach w gablotach. ks. Marcin

Poświęcenie pojazdów

Poświęcenie pojazdów

25 lipca to dla katolików szczególny dzień w wakacyjnym czasie, sprzyjającym urlopowym wyjazdom. Kościół w tym dniu kieruje oczy swoich wiernych na dwie postacie: św. Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa. Jakub, syn rybaka Zebedeusza, pochodził z Betsaidy w Galilei. Pismo Święte wspomina Jakuba po raz pierwszy opisując, jak razem z bratem odpowiedzieli na wezwanie Mistrza z Nazaretu. O św. Krzysztofie zaś wiadomo tylko tyle, że pochodził z Azji Mniejszej, z prowincji rzymskiej Licji w dzisiejszej Turcji, i że tam poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 r. Jesteśmy pielgrzymami w drodze do Nieba, potrzebujemy w tej podróży patronów. Dzień 25 lipca w Szczawnie-Zdroju przeżywaliśmy właśnie w tym duchu. Już od rana kapłani modlili się za wiernych, solenizantów i kierowców. Kulminacją tego dnia była wieczorna Msza św. z obrzędem błogosławieństwa pojazdów. Obrzęd poprowadził ks. Infułat Józef Strugarek. W słowie wstępu kapłan mówił: ” Wymagamy dziś dróg, jak najwięcej dobrych i szerokich. Jeździmy szybko. Ale czy potrzebujmy duchowej opieki”.  Duchowny poświęcił obrazki ze św. Krzysztofem, po czym poświęcił przed kościołem samochody i modlił się za podróżujących. ks. Marcin