OGŁOSZENIA PARAFIALNE 20. grudnia 2015 r. – IV Niedziela Adwentu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

20 grudnia 2015 r. – IV Niedziela Adwentu rok C

 

  1. Dziś IV niedziela adwentu. Dziękuję tym wszystkim, którzy czas adwentu przeżywali we wspólnocie wiary, nadziei i miłości, uczestnicząc w mszach św. roratnich, rekolekcjach, podejmując dobrowolne wyrzeczenia, dzieląc się z potrzebującymi jałmużną oraz przystępując do sakramentu pojednania. Bardzo dziękuję grupie charytatywnej za przygotowani paczek świątecznych oraz wszystkim, którzy z dobroci serca okazali pomoc rodzinom potrzebującym w naszej parafii.
  2. Okazja do spowiedź św. przedświątecznej w poniedziałek i wtorek od godz. 6.30 do 7.00 i od 16.30 do 17.00.
  3. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie ministrantów i lektorów ws. przygotowania asysty na Pasterkę.
  4. W czwartek Msza św. o godz. 7.00. Wieczorem zasiądziemy do wigilijnego stołu. Zechciejmy przeżyć wieczerzę wigilijną nadając jej charakter religijny poprzez wspólną modlitwę, przeczytanie fragmentu ewangelii o Narodzeniu Pańskim, śpiewając kolędy; dzieląc się opłatkiem. Po wigilii w naszych domach zapraszamy na Mszę św. Wigilii Bożego Narodzenia o godz. 21.00. Zwyczajem naszej parafii o godz. 23.30 zapraszamy do udziału w modlitewnym czuwaniu przygotowanym przez młodzież i dzieci naszej parafii, które poprzedzi uroczystą Pasterkę o godz. 24.00 z udziałem chóru parafialnego Salve Regina.
  5. W piątek Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. w naszym kościele o godz. 8.00; 9.30; 10.45; 12.00 (chrzty) i 19.00.
  6. W sobotę II dzień świąt Narodzenia Pańskiego – Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00; 8.00; 9.30; 10.45; 12.00 i 19.00 – w tym dniu naszymi ofiarami wspieramy Seminarium Duchowne w Świdnicy oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.
  7. W niedzielę 28 grudnia przypada święto Świętej Rodziny. W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 10.45, nastąpi rozesłanie kolędników misyjnych, a dzieci otrzymają specjalne błogosławieństwo. Natomiast małżeństwa naszej parafii zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00, w czasie której nastąpi wspólne odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Ten dzień jest świętem patronalnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
  8. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zachęcamy do zakupu świec Bożonarodzeniowych. Pobłogosławione opłatki na stół wigilijny można nabyć przy kościele u przedstawicieli parafialnej Caritas. Dziękujemy za składne przy tej okazji ofiary na ogrzewanie.
  9. Wszystkim parafianom i ich gościom życzymy, aby zbliżająca się noc wigilijna zrodziła w was pragnienie jedności, miłości i pokoju.

 

*OAMDG*