Marcin Zawada

Urodził się 16 czerwca 1983 r. w Żywcu. Rodzice: Marian i Lucyna z d. Brodka prowadzili niewielkie firmy usługowe i wydali na świat dwoje dzieci. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Ciścu (1990-1998) do szkoły zawodowej prowadzonej przez ks. Salezjanów w Oświęcimiu (1998- 2001) i do technikum w Węgierskiej Górce (2001-2004). Maturę złożył w 2004 roku. Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach i kontynuował w Świdnicy (2004-2011). Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 2011 w Świdnicy z rąk ks. biskupa Ignacego Deca, pierwszego Biskupa Świdnickiego. Po trzech latach posługi w parafii Wniebowzięcia NMP Polanicy – Zdroju został skierowany do parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie-Słupcu, skąd po pięciu latach posługi został skierowany do Parafii P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczawnie Zdroju.

http://www.grojcowianie.org/post/cisiec-prymicje-ks-marcina-zawady,943.html