Duszpasterze

Proboszcz ks. Tomasz Zięba

Wikariusz ks. Krzysztof Frącek

Rezydent ks. infułat Józef Strugarek