Triduum przed odpustem

Triduum przed odpustem parafialnym

W poniedziałek 12 sierpnia adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 18.30 w naszej parafii rozpoczęło się triduum przed Odpustem Wniebowzięcia NMP. Msza św. wotywna, kazanie o patronie dnia, nowenna przed Uroczystością Wniebowzięcia NMP to stałe punkty triduum. Codziennie przez wstawiennictwo świętych – św. Jana Pawła II w poniedziałek, Dzieci Fatimskich we wtorek, św. Maksymiliana w środę – wierni będą modlić się w intencji różnych grup społecznych. W pierwszy dzień w intencji ludzi starszych, chorych i samotnych, w drugi – za rodziny, dzieci i młodzież, a w trzeci i ostatni – w intencji misji i misjonarzy. W kazaniach kapłani nakreślą potrzebę świętości i wymagania od siebie. Codziennie też w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 spowiedź święta i okazja do pojednania z Bogiem i z człowiekiem. Czas triduum to czas na zatrzymanie się i pomyślenie o swojej rodzinie, parafii. Módlmy się, by triduum tak przygotowało oblicze naszej parafii, by jej imieniny przeżyć duchowo i religijnie. ks. Marcin

Błogosławiony Edmund – patron naszych sióstr

Błogosławiony Edmund – patron naszych sióstr

,Serdecznie Dobry Człowiek”… Świadek wielkiej wiary i modlitwy, wierny syn i czciciel Maryi Niepokalanej, opiekun najsłabszych i pogardzanych przez innych, patriota, społecznik i apostoł ludu wiejskiego, świecki założyciel żeńskiego zgromadzenia zakonnego, wzór jednoczenia ludzi wokół dobra.

7 sierpnia to dla wspólnoty Sióstr Służebniczek Śląskich w Szczawnie Zdroju dzień szczególny, bo to dzień wspomnienia ich błogosławionego założyciela. Już od rana nasze siostry słały modlitwy i dziękczynienia za wstawiennictwem swego patrona. Uroczysta Msza św. o szybką kanonizację błogosławionego Edmunda Bojanowskiego została odprawiona o godz. 7.00, przewodniczył jej ks. Infułat Józef Strugarek. W kazaniu kapłan powiedział: „Mamy za co dziś dziękować Bogu przez wstawiennictwo bł. Edmunda. Postać wyjątkowa, która do dziś ma swoich naśladowców. Wśród nas są jego duchowe córki, które w charyzmacie mają opiekę nad dziećmi i chorymi. Za nie Bogu dziękujemy i je dziś też polecamy”. Po Mszy św. ks. Marcin odmówił litanię do Błogosławionego i zostały ucałowane relikwie. W ten dzień Kościół zachęca wiernych do skorzystania z możliwości zyskania (pod zwykłymi warunkami) odpustu zupełnego za odmówienie modlitw: „Wierzę w Boga” oraz „Ojcze nasz” i nawiedzenie kaplicy zakonnej Sióstr. Po Mszy Świętej kapłani i wielu uczestników Eucharystii to uczyniło. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego zdjęcia. Siostry zaprosiły też na poczęstunek. Rozmowy przy kawie dotyczyły m.in. błogosławionego patrona, jego misji dziś. Siostra przełożona mówiła: „Siostry Służebniczki NMP w parafii w Szczawnie Zdroju posługują od 80 lat. Zajmują się katechezą, pracą w zakrystii i wystrojem kościoła. Wspierają biednych, którzy codziennie pukają do drzwi. Naszym charyzmatem jest prowadzenie ochronek dla dzieci w wieku przedszkolnym, chrześcijańskie wychowanie i nauczanie dzieci, zwłaszcza biednych, religijne wychowanie młodzieży żeńskiej i przygotowanie jej do przyszłych obowiązków, niesienie pomocy biednym i chorym. Siostry służą także na terenach misyjnych w Kamerunie. Zgromadzenie posiada na terenie diecezji świdnickiej placówki: w Kudowie Zdroju i w Kłodzku”. ks. Marcin