Jak przyjmować Komunię św. na rękę?

Jak przyjmować Komunię św. na rękę?

Zgodnie ze wskazaniami Prezydium KEP oraz Biskupa Świdnickiego przypominamy, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust” (Instr. „Redemptionis Sacramentum” nr 92). W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii św. na rękę ani nie można odmówić wiernemu Komunii św. na rękę, kiedy właściwie o nią prosi. Aby godnie i właściwie przystępować do Komunii św. na rękę udostępniamy filmik pokazujący jak to uczynić właściwie a jak nie powinno się przyjmować Komunii św. na rękę.

Koncert organowy

Koncert organowy

Muzyka organowa i kościół tworzą niemalże symbiozę. Dlatego 2 sierpnia 2020 r. odbył się w naszym kościele koncert organowy w wykonaniu p. dr Michała Szostaka.

Czytaj dalej…

Pracowite początki

Pracowite początki

W kilka dni po przybyciu na parafię, nowy proboszcz ks. Tomasz Zięba, podjął się kilku drobnych prac konserwatorskich.

Czytaj dalej…

Weź na siebie obowiązki proboszcza w tej parafii…

Weź na siebie obowiązki proboszcza w tej parafii…

…i prowadź dalej posługiwanie swoich poprzedników jako nauczyciel, kapłan i pasterz wiernych powierzonych twej pasterskiej trosce. Takimi słowami, ks. Jan Gargasewicz, Dziekan dekanatu Wałbrzych-Zachód, wprowadził na urząd nowego proboszcza naszej parafii: ks. Tomasza Ziębę.

Czytaj dalej…

Nie boją się wymagań Chrystusa

Nie boją się wymagań Chrystusa

W niedzielę 28.06.2020 roku o godzinie 12:00 podczas Mszy Świętej dziękowaliśmy za księdza Jarosława Żmudę i księdza Marcina Zawadę oraz ich posługę dla naszej parafii.

Czytaj dalej…