OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

W dniach 9-10 czerwca zapraszamy członków Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

Pielgrzymka przebiegać będzie wg. programu