Bal charytatywny 2017

 

 

bal-charytatywnyOGŁOSZENIE

Drodzy Parafianie, szanowni Goście,

chcemy Państwa poinformować o inicjatywnie zorganizowania w naszym mieście Balu Charytatywnego, który honorowym patronatem objął burmistrz Szczawna-Zdroju pan Marek Fedoruk. Bal odbędzie się dnia 4 lutego 2017 roku w restauracji Bała Sala, przy dźwiękach muzyki zespołu FORTE Galara. Dochód  ze sprzedaży biletów-cegiełek oraz loterii zostanie przeznaczony na dofinansowanie do wydatków związanych z organizacją czasu wolnego dzieci  i młodzieży naszej Parafii.

„o…twórzmy WIELKIE serca” to hasło balu i jednocześnie apel skierowany do naszych Parafian z prośbą o włączenie się do realizacji przedsięwzięcia. W imieniu organizatorów balu: Stowarzyszenia Akcji Katolickiej i grupy charytatywnej Caritas zwracamy się z uprzejmą prośbą o dobrowolne przekazanie nagród rzeczowych z przeznaczeniem na fanty. Do dnia 15 stycznia 2017 r. będziemy je zbierać w salce przy plebanii: w dni powszednie i soboty po wieczornej Mszy Św., w niedziele- po każdej Mszy Św.

Serdecznie zapraszamy miłośników smacznej  kuchni  i dobrej zabawy  w eleganckich wnętrzach, przy dobrej muzyce! Rezerwacja miejsc od dnia 15 grudnia 2016 roku zorganizowana będzie  w 3 punktach: w Parafii: w niedzielę –  po każdej Mszy Św., w dni powszednie: w Dworzysku i w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Koszt biletu-cegiełki to 120 zł od osoby. W cenę biletu wliczony  jest poczęstunek  w formie bufetu (dania gorące, przekąski, desery, zimne i ciepłe napoje).

Do dnia 23 stycznia prosimy o potwierdzenie rezerwacji i dokonanie wpłaty.

organizatorzy:

Stowarzyszenie Akcji Katolickiej

Grupa Charytatywna CARITAS

partner wydarzenia : DWORZYSKO R. Tomaszewski i synowie Sp. z o.o.


Szlachatny cel i udana zabawa

„…otwórzmy WIELKIE serca” – to hasło balu charytatywnego, na którym w sobotę 4 lutego bawili się  parafianie ze  Szczawna – Zdroju i goście. Zabawa została zainicjowana i zorganizowana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz Grupę charytatywną Caritas, partnerem organizatorów  było Dworzysko. Całkowity dochód z balu zostanie przeznaczony na organizację czasu wolne-go  i wypoczynku dzieci i młodzieży z naszej parafii. Inicjatywa zorganizowania balu  podyktowana była troską o przyszłość parafii. Łączenie wypoczynku z duszpasterstwem dzieci  i młodzieży to forma wspierania wychowaia religijnego. Młodzi- DZIŚ  zaangażowani w życie parafii, będą również JUTRO trwać przy Chrystusie  i umacniać się  w wierze – takie przekonanie towarzyszyło organizatorom balu. Patronat honorowy objął Burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk, przewodnicząca Rady Miejskiej Ramona Bukowska – Mucha, prezes Uzdrowiska Szczawno – Jedlina Paweł Skrzywanek i proboszcz parafii ks. Jarosław Żmuda.

Bal odbył się w przepięknych wnętrzach Białej Sali, przy dźwiękach muzyki zespołu Forte Galary. Po uroczystym otwarciu balu przez przedstawicieli grup parafialnych i Księdza  Proboszcza część taneczną rozpoczęto polonezem w wykonaniu członków zespołu „Pieśni i Tańca Wałbrzych” oraz  uczestników balu. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, na którą fanty przygotowała Grupa charytatywna Caritas. Wśród ofiarodawców znaleźli się obecny i były burmistrz Szczawna – Zdroju, radni, przedstawiciele uzdrowiska, szczawieńscy artyści, przedstawiciele instutucji, firm, zakładów usługowych ze Szczawna – Zdroju, Wałbrzycha, Świebodzic oraz anonimowi ofiarodawcy. Organizacja balu spotkała się z ogromną życzliwością wśród parafian i dar-czyńców spoza Szczawna –  łącznie 81 sponsorów wsparło szczytny cel. – Zależy nam na tym, żeby integrować nasze środowisko parafialne  i jednocześnie poszukiwać nowych partnerów do wspołpracy- dodają organizatorzy. Nawiązując do tradycji naszego miasta -warto przypomnieć, że dotychczas w jego historii odbywało się siedem balów charytatywnych. Inicjatywę rozpoczęła przed laty parafia, potem kontynuowała ją Rada Miasta.  Dziś,  organizacją balu  ponownie zajęli się ludzie Kościoła, wypełniający słowa świętego Jana Pawła II: „Przez apostolstwo świeckich          w łączności z Kościołem służyć wiernie i aktywnie rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty oraz ożywiać duchem wszystkie dziedziny życia”-co podkreślają organizatorzy.

-Jesteśmy przekonani, że hasło balu „otwórzmy WIELKIE serca- spełniło swoją rolę i wypełniło się treścią dzięki ogromnej życzliwości naszych parafian, i darczyńców  ze Szczawna, Wałbrzycha       i Świebodzic. Tych, co w balu uczestniczyli oraz tych, co go wsparli – ZA CO SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ! – podsumowali organizatorzy:  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Grupa charytatywna Caritas.

* Całkowity dochód z balu, który wyniósł  12 733, 37 zł zostanie przeznaczony  na dofinansowanie wydatków związanych z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży z naszej parafii.