Fundamenty

Zapraszamy na kolejną katechezę w ramach programu „Fundamenty” poświęconą tematowi Syn Człowieczy. Katechezę wygłosi ks. dr hab Jarosław Lipniak.

Katecheza odbędzie się w poniedziałek, 21 marca o godz. 19.45 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju.

Program „Fundamenty” to cykl comiesięcznych katechez dla dorosłych poświęconych najważniejszym prawdom wiary katolickiej. Program ma służyć przybliżeniu, przypomnieniu i uporządkowaniu wiedzy religijnej.

Do tej pory odbyły się już następujące katechezy:

  • Drogi poznania Boga, ks. dr Zbigniew Chromy (20.09.2021 r.)
  • Objawienie Boże, ks. dr Zbigniew Chromy (18.10.2021 r.)
  • Jeden Bóg, ks. Paweł Traczykowski (22.11.2021 r.)
  • Bóg-Stwórca, ks. dr Krzysztof Ora (20.12.2021 r.)
  • Syn Boży, ks. dr Julian Nastałek (21.02.2022 r.)